26 listopada 2018

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w  Lublin na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

„Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Organizatorami są: Polski Kongres Drogowy, Politechnika Lubelska – Katedra Dróg i Mostów, oraz Cement Ożarów SA.

Konferencja dedykowana jest środowiskom akademickim, administracji drogowej krajowej i samorządowej, inwestorom przemysłowym, przedsiębiorcom, firmom projektowym i wykonawczym oraz wszystkim podmiotom gospodarczym zainteresowanym efektywną budową dróg.

Sesje wykładowe przybliżą najnowsze rozwiązania technologiczne, praktyczne przykłady budowy dróg betonowych w Polsce i wykorzystanie betonu w infrastrukturze drogowej, cechy i zalety dróg betonowych oraz historie dróg betonowych w województwie lubelskim.

W zakresie konferencji znajdą się także tematy dotyczące nawierzchni drogowych, tj. podbudowy, wzmocnienia i stabilizacja gruntów oraz monitoring i diagnostyka stosowana w drogownictwie.

Konferencja ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości dróg poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie, a także połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym i miejscowymi surowcami. Dodatkowymi celami konferencji jest wskazanie praktycznych aspektów budowy dróg betonowych oraz wskazanie konieczności oraz możliwości monitoringu i diagnostyki stosowanej w drogownictwie.

Konferencja otworzy cykl spotkań dotyczących zawansowanej techniki drogowej, możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy środowiskiem akademickim, a przedstawicielami administracji drogowej i firm branżowych.

Szczegóły dotyczące II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej dostępne pod linkiem:

http://kongresdrogowy.pl/konferencja/109-ii-lubelska-konferencja-techniki-drogowej