21 stycznia 2019

30.01.2019 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 30 stycznia 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym:

  • Pan mgr inż. Krzysztof Nepelski przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym”.

Promotor – dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL; promotor pomocniczy – dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL

  • Pan mgr inż. Michał Jukowski przedstawi założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego pt.: „Zmienność rozkładu masy w układzie użytkownik-obiekt mostowy jako efekt ruchu źródła wymuszenia drgań
    Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus