21 stycznia 2019

sobota 26 I 10:00- 15:00 prezentacje projektów dyplomowych architektów z Politechniki Lubelskiej na wystawie startARCHITEKCI'18 w ramach eliminacji do konkursów.

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych

 

na sobotę 26 stycznia 2018 roku w godz. 10:00 -15:00

do sali kinowej na poziomie minus 1 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1

 

gdzie odbędą się prezentacje projektów wybranych przez jury konkursów projektów dyplomowych powołane przez Oddział Lubelski SARP i Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także przed wszystkimi zainteresowanymi, którzy zechcą przyjść na prezentacje.

 

 

Terminarz prezentacji w sobotę 26 stycznia 2018 roku w godz. 10:00-15:00

 

9:30-9:50 zgrywanie i sprawdzanie prezentacji projektów pokazywanych w I i II części

od 9:30 możliwość zajmowania miejsc na Sali

 

10:00-11:15 I część prezentacji – projekty dyplomowe magisterskie

 

- „Multifunkcyjne Muzeum. Poniemieckie Bunkry Kolejowe w Konewce” (na wystawie H4)

autorka: mgr inż. arch. Katarzyna Krupa, promotor: dr inż.arch. Jacek Knothe

 

- „Otwarty dom rekolekcyjny w Bieszczadach” (na wystawie S6)

autorka: mgr inż.arch. Karolina Zuba, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer

 

 - „Dom Zdrojowy w Krasnobrodzie” (na wystawie W4)

autorka: mgr inż. arch. Agata Samborska, promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach

 

- „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lasach Janowskich” (na wystawie N6)

autorka: inż. arch. Magdalena Sikora, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer

 

- „Geomorfologiczne Centrum Naukowo – Edukacyjne w Górach Stołowych” (na wystawie N10)

autorka: mgr inż. arch. Agata Rydzik, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer

 

11:15 -11:25 przerwa

        

11:25 -12:35 II część prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

 

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Moniuszki w Lublinie” (na wystawie R13)

autorka: mgr. inż. arch. Alina Miedviedieva, promotorka: dr inż. Anna Ostańska

 

- „Targi ceramiki budowlanej w Kraśniku” (na wystawie P1)

autor: mgr inż. arch. Barłomiej Tymosiak, promotorka: dr inż.arch. Bartłomiej Kwiatkowski  

 

-„Rewitalizacja folwarku w Jawidzu” (na wystawie H11)

-autorka: mgr.inż. arch. Aleksandra Romak, promotorka: dr inż.arch. Natalia Przesmycka

 

- „Centrum Rozwoju i Techniki Politechniki Warszawskiej” (na wystawie M2)

autorka: mgr inż. arch. Klaudia Sajuk, promotorka: dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

- „Rewitalizacja Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie” (na wystawie H2)

Autorka: mgr inż. arch. Aleksandra Wójcik, promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach

 

12:35-13:05 przerwa

(12:35-12:55 zgrywanie i sprawdzanie prezentacji projektów prezentowanych w III i IV części)

 

13:05 - 14:20 III część prezentacji - projekty dyplomowe inżynierskie

 

- „Centrum aktywizacji w Nałęczowie” (na wystawie N5)

autor: inż. arch. Magdalena Niewiadomska, promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach

 

- „Rewitalizacja Lubelskiego Klubu Jeździeckiego” (na wystawie N7)

autor: inż. arch. Filip Jakubczak, promotorka: mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz

 

- „Projekt koncepcyjny Ośrodka wypoczynkowego w Mełgwi” (na wystawie N12)

autorka:  inż. arch. Sylwia Pikulska, promotorka: dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

- „Projekt koncepcyjny muzeum tkactwa regionalnego w Zespole Pałacowo Parkowym w Różance” (na wystawie E2)

autorka: inż. arch. Milena Chudzik, promotorka: dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

- „Kultura, konferencje, integracja – projekt mediateki w Skarżysku - Kamiennej” (na wystawie P5)

autorka: inż. arch. Ada Witkowska, promotorka: dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

14:20-14:30 przerwa

 

14:30-15:00 IV cześć prezentacji - projekty dyplomowe magisterskie

 

- „Instytut Rzeźby Wydziału Artystycznego UMCS” (na wystawie R4)

autorka:  inż. arch Patrycja Suwała, promotorka: dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

-„ Centrum Fotografii w Lublinie” (na wystawie W5)

autor: inż. arch. Aleksandra Hereć, promotorka: dr inż. arch. Halina Landecka

 

-„ Monument Prypeć – integracja turystyczno konserwatorska strefy alienacji” (na wystawie E6)

autor: inż. arch. Yurii Zabuzhko, promotorka: dr inż.arch. Natalia Przesmycka

 

 

Prezentacje są jednocześnie jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie startARCHITEKCI'18 prezentującej projekty dyplomowe obronione w 2018 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, której organizatorami są Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Centrum Spotkania Kultur i Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, patronami: Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP,  Fundacja Centrum Architektury, zaś sponsorami VECTORWORKS, KOŁO, GEBERIT i Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT-SERVICE.

 

Prezentacja odbędzie się w sali kinowej na poziomie minus 1 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Autorzy będą prezentować swoje projekty przed jury konkursów zorganizowanych wspólnie przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także przed wszystkimi zainteresowanymi, którzy zechcą przyjść na prezentację.

 

Prezentacja projektów przez ich autorów jest częścią prac jury wybierającego projekty w ramach:

- kwalifikacji do ogólnopolskiego konkursu projektów dyplomowych magisterskich Dyplom Roku SARP o Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP,

- kwalifikacji do udziału w polsko-niemieckim konkursie o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP, za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości

- kwalifikacji do konkursu projektów inżynierskich Prix Annuel de la SARP FR organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji

-  konkursu projektów dyplomowych inżynierskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej o Nagrodę im. Tadeusza Witkowskiego

-  konkursu projektów dyplomowych magisterskich obronionych na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Jury spośród biorących udział w wystawie 93 projektów (51 projektów inżynierskich i 42 projektów magisterskich) wybrało do prezentacji 8 projektów inżynierskich i 10 projektów magisterskich. Po prezentacji w ramach dalszych prac jury wybierze spośród nich projekty odpowiednio do udziału konkursie Dyplom Roku SARP o Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego, konkursu o nagrodę integracyjną SARP-BDA, do konkursu projektów inżynierskich Prix Annuel de la SARP FR organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji

 

 W jury Oddział Lubelski SARP reprezentują Wojciech Bielecki, Arkadiusz Bojczuk, Jadwiga Jamiołkowska, Grzegorz Kaczor i Jerzy Korszeń, zaś Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej reprezentują Katarzyna Kielin i Michał Owadowicz

 

Na prezentację każdego z projektów będzie maksimum 8 minut. Prezentacji należy dokonać w oparciu o wypowiedź ustną, prezentację wyświetlaną z komputera za pośrednictwem rzutnika, oraz ewentualnie makietę, dwie osoby, które zgłosiły taką chęć wcześniej użyją do prezentacji filmu. W ramach prezentacji należy przedstawić w sposób zwięzły projekt, a także uwzględnione w nim uwarunkowania. Po 7 minutach prezentacji będzie informacja, iż została jeszcze minuta, zaś po 8 minutach prezentacja zostanie przerwana.

Po każdej prezentacji będzie maksimum 5 minut na pytania na jej temat i odpowiedzi autora, autorki lub autorów projektu. Pytania będzie w pierwszej kolejności zadawać jury, ale jeżeli po odpowiedziach na nie, czas nie zostanie wyczerpany pytania będą mogły zadać także inne obecne osoby.