6 lutego 2019

15.02.2019 - EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY NA STUDIACH I STOPNIA

OGŁOSZENIE

 

EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY NA STUDIACH I STOPNIA
na

kierunku: Architektura (studia stacjonarne) oraz kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 15.02.2019 (piątek)

w godz. 1000-1300 , AII (Budownictwo)

A III (Architektura i Urbanistyka)

 

Wpuszczanie studentów do sal rozpocznie się od godz. 09.30

Przypominamy o posiadaniu dowodu osobistego.