21 marca 2019

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW STOPNIA CENTRALNEGO OLIMPIAD ORAZ TURNIEJÓW

UWAGA

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

I STOPNIA

I ROK

STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW STOPNIA

CENTRALNEGO OLIMPIAD ORAZ TURNIEJÓW, STUDIUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

 

Na stronie urzedu miasta Lublin pojawiły się informacje na temat  stupendiów dla studentów i doktorantów , stypendium dla finalistów olimpiad stopnia centralnego i turniejów , studiujących na terenie miasta Lublin.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie urzedu miasta Lublin