26 kwietnia 2019

08.05.2019 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 08 maja 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Pani mgr inż. Paulina Jamińska-Gadomska przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Analiza oddziaływania wiatru na układ budynek-rusztowanie”.

 

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus