8 maja 2019

Nagroda "Harry C. Bigglestone Award" dla dr hab. inż. Tomasza Lipeckiego, prof. PL

Nagroda im. Harry’ego C. Bigglestone’a został przyznana autorom dwuczęściowego artykułu pt. „Wind and Fire Coupled Modelling (parts I and II)”. Praca została wyróżniona spośród 103 artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Fire Technology” w 2018 r.

 Węgrzyński, W. Lipecki, T. Wind and Fire Coupled Modelling—Part I: Literature Review. Fire Tech-nology 54(5) (2018) 1405-1442. https://doi.org/10.1007/s10694-018-0748-5

Węgrzyński W., Lipecki T., Krajewski G. Wind and Fire Coupled Modelling—Part II: Good Practice Guidelines. Fire Technology 54(5) (2018) 1443-1485. https://doi.org/10.1007/s10694-018-0749-4

 Nagroda przyznawana jest corocznie, od 1985 r, za publikacje w czasopiśmie „Fire Technology”, która najlepiej odzwierciedla zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa pożarowego.

Nagroda ta została nazwana na cześć pamięci Harry'ego C. Bigglestone'a, który był m.in. przewodniczącym „NFPANational Fire Protection Association Committee on Central Station Signaling Systems” i byłym prezesem „Society of Fire Protection Engineers”.