30 maja 2019

12.06.2019 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 12 czerwca 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Pan mgr inż. Damian Gil przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów”.

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus