3 czerwca 2019

19.06.2019 -Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Robaka

 

Dziekan oraz Rada Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

zawiadamiają,

 

że w dniu 19 czerwca 2019 r., o godz. 1015  w Auli nr II Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy  doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Robaka

pt.: „Analiza wpływu uszkodzeń eksploatacyjnych elementów konstrukcji rusztowań na ich nośność”

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa
Politechnika Lubelska       

Recenzenci:

dr hab. inż. Bartosz Miller
Politechnika Rzeszowska
 

dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
Politechnika Poznańska