7 czerwca 2019

SEMINARIUM „Ruch rowerowy – potrzeby, wyzwania, przyszłość”

W dniu 13.06.2019 r. w Lublinie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się:  SEMINARIUM  „Ruch rowerowy – potrzeby, wyzwania, przyszłość”

organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Katedrę Dróg i Mostów WBiA PL

Seminarium  ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości infrastruktury rowerowej. Przeanalizowanie rozwiązań prorowerowych oraz przedstawienie dobrych praktyk i potrzeb na przykładzie miasta Lublin i innych lokalizacji w kraju.

Zostanie poruszony problem bezpieczeństwa w okolicach szkół w Lublinie – w programie badawczym BOS, a także problemy natury prawnej i technicznej na etapie projektowania dróg rowerowych.