14 czerwca 2019

25.06.2019 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Nepelskiego

 

Dziekan oraz Rada Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

zawiadamiają,

 

że w dniu 25 czerwca 2019 r., o godz. 1015  w Auli nr II Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40 w Lublinie, odbędzie się

 


publiczna obrona rozprawy  doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Nepelskiego

pt.: „Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym”

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Ewa Błazik - Borowa
Politechnika Lubelska

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Tomasz Lipecki
Politechnika Lubelska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Marta Kadela
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie