26 czerwca 2019

Listy kandydatów na egzamin z rysunku odręcznego w roku akademickim 2019/2020

Kandydaci zdający egzamin z rysunku w dniach 2-3.07.2019

- dzień pierwszy, 2.07.2019

    grupa A - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
    grupa B - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),

- dzień drugi, 03.07.2019:
   grupa B - 9:00 - 12:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 8:00),
   grupa A - 14:00 - 17:00 (kandydaci wpuszczani są na salę egzaminacyjną od godz. 13:00),


Kandydaci powinni wziąć ze sobą:

ołówki, gumkę do ścierania, dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem; jeżeli kandydat nie ma zaksięgowanej w systemie opłaty rekrutacyjnej, musi okazać dowód wpłaty.

Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną:

telefonów, smartfonów, zegarków z funkcją aparatu, teczek z rysunkami.

Deskę i karton zapewnia uczelnia.