2019-06-12 - Seminarium doktorskie „Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów”

W dniu 12 czerwca 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II Wydziału Budownictwa i Architektury odbyło się seminarium naukowe pana mgr inż. Damiana Gila.

 

W trakcie seminarium pan mgr inż. Damian Gil przedstawił wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów”. Promotorem rozprawy jest pan dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL.