2019-06-28 - Plan urlopów

Aby umożliwić zaplanowanie prac w Laboratorium zamieszczamy plan urlopów pracowników w okresie wakacyjnym 2019.

 

Plan dostępny jest pod adresem http://wbia.pollub.pl/files/116/attachment/3468__Plan_urlopow_2019.pdf

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy zamieszczono na tablicach informacyjnych Laboratorium w budynku WBiA.

W okresie 15.07.2019-26.07.2019 oraz 05.08.2019-19.08.2019 do kontaktów w sprawach bieżących Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej upoważniony jest pan mgr inż. Damian Gil (budynek WBiA, pokój B-10, tel. tel. +48 501-853-296, +48 81 538-4442, e-mail: d.gil@pollub.pl).

Załączniki: