12 września 2019

23.09.2019 r. – Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Damiana Gila

DZIEKAN ORAZ RADA WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

_______________________________________________________________

 

zawiadamiają,

że w dniu 23 września 2019 r., o godz. 1015 w auli A2 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie, odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Damiana Gila

pt.: „Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów”

Promotor pracy:

dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL – Politechnika Lubelska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

___________________________________________________________________________

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w bibliotece WBIA PL przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie  http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim.