2019-09-25 - Stopień doktora dla dra Damina Gila

W dniu 23 września 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana mgra inż. Damiana Gila.

 

Przedmiotem obrony była rozprawa pod tytułem „Synergia oddziaływań krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki na wybrane właściwości betonów”. Promotorem pracy był pan dr hab. inż. Grzegorz Golewski. Recenzentami pracy byli pan prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz (Instytut Techniki Budowlanej) oraz pan dr hab. inż. Łukasz Sadowski (Politechnika Wrocławska). Pomyślna obrona została potwierdzona uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w dniu 25.09.2019.

Serdecznie gratulujemy.