4 października 2019

Wtorek 8 X 19:45 spotkanie wokół książki

Spotkanie wokół książki "System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego" autorstwa Agaty Twardoch z prezentacją autorki oraz dyskusją, którą rozpoczną : Artur Szymczyk (Zastępca Prezydenta Miasta Lublin), Paulina Paga (kulturoznawczyni, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych), Mirosław Załuski (architekt), Tomasz Michalak (architekt) i Miłosz Mleczko (student architektury)

wtorek 8 października 2019 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
w auli III (430, IV piętro) nowe skrzydło.

Przed i podczas spotkania będzie można kupić książkę (sprzedaż dzięki księgarnio-kawiarni "Między Słowami")

Książka "System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego" (wydana przez Fundację Bęc Zmiana) prezentuje szereg uwarunkowań, rozwiązań i przykładów, będących punktem odniesienia do tytułowe kwestii perspektyw rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. https://sklep.beczmiana.pl/pl/p/System-do-mieszkania.-Perspektywy-rozwoju-dostepnego-budownictwa-mieszkaniowego/5006

Agata Twardoch – architektka i urbanistka związana z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania

Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Odpowiada między innymi za kwestie architektury, budownictwa i urbanistyki; planowania i zagospodarowania przestrzennego; kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej poprzez planowanie i prognozowanie rozwoju przestrzennego Miasta Lublin; absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, a także studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu, Prawa Podatkowego, Audytu Energetycznego. Do stycznia 2013 roku pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. W latach 2001-2005 pełnił funkcję sekretarza Rady Osiedla Konstantynów oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.

Paulina Paga - kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorka i współzałożycielka partycypacyjnego Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, na terenie na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej [LSM]. Tworzy formaty angażowania mieszkańców w procesach przekształceń ich najbliższej okolicy. Kieruję Fundacją Teren Otwarty.

Mirosław Załuski - architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Architekt licznych obiektów i zespołów, w tym architektury mieszkaniowej w Lublinie i innych miastach Lubelszczyzny - między innymi w Poniatowej i w Łęcznej - gdzie jest architektem osiedla Samsonowicza - pierwszej części rozbudowy Łęcznej w związku z powstaniem Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Tomasz Michalak - architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej, współwłaściciel pracowni AKM, która obecnie realizuje miedzy innymi liczne obiekty i zespoły mieszkaniowej. Regionalny korespondent miesięcznika Architektura

Miłosz Mleczko - student architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Autor pracy dyplomowej inżynierskiej pod tytułem "Dom z modyfikowalnymi mieszkaniami w Lublinie", w której części teoretycznej analizuje kwestię różnych realizacji, oraz uwarunkowań związanych z modyfikowalnymi mieszkaniami.