2019-10-12 - Konferencja "Ekologia i Budownictwo"

W dniach 10-12 października 2019 pracownik naszego laboratorium dr inż. Damian Gil uczestniczył w XXIV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej"Ekologia a Budownictwo". Organizatorem konferencji był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej.

 

Dr inż. Damian Gil zaprezentował pracę pt.: "Ocena zastosowania popiołów lotnych i mikrokrzemionki w betonie" (autorzy D. M. Gil, G. L. Golewski).