18 października 2019

Wtorek 22 X 19:45 wykład Komunikacja wizualna i projektowanie usług w relacjach z architekturą - Robert Zając

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej serdecznie zaprasza na wykład "Komunikacja wizualna i projektowanie usług w relacjach z architekturą", który wygłosi Robert Zając (projektant grafik / kolektyw kilku.com)


 

wtorek 22 października 2019 19:45

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40, aula III (430) - nowe skrzydło - III piętro


 

Robert Zając działający w kolektywie kilku.com http://kilku.com/ tworzy w jego ramach między innymi grafikę, plakaty, projekty książek, jest także jednym z autorów systemu komunikacji wizualnej Centrum Kultury w Lublinie. Ma także doświadczenie różnych innych działań związanych z architekturą. Uczestniczył w projekcie na rzecz poprawy przestrzeni przy jednym z lubelskich supermarketów. W ramach Forum Kultury podjął działania na rzecz stworzeniu w Lublinie miejskiego systemu informacyjnego. Jest jednym z tych absolwentów filozofii, którzy powodują nasunięcie się myśli że, wbrew rozpowszechnionemu stereotypowi jest to kierunek dający wiele praktycznych umiejętności.