24 października 2019

II warsztaty w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego

W dniach 17-18 października odbyły się II warsztaty w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego. Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to inicjatywa pracowników Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz pracowników firmy ORLEN Asfalt Sp. z o.o. W warsztatach brało udział ponad 30 studentów z Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej oraz z Koła Naukowego Drogowiec Politechniki Białostockiej. Podczas zajęć studenci mieli okazję poznać najnowsze metody badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych parametrów techniczno – eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizy ruchu drogowego i badania hałasu drogowego,
a także projektowania rozwiązań związanych z uspokojeniem ruchu drogowego.  Warsztaty zakończyły się oglądaniem rozwiązań obszarowego uspokojenia ruchu w Miasteczku holenderskim w Puławach, które w tym roku obchodzi 10 rocznicę powstania. Organizatorami warsztatów są pracownicy Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem jest firma ORLEN Asfalt Sp. z o.o.