26 listopada 2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019r.

,,Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r."

 

Szanowni Państwo

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow