8 stycznia 2020

15.01.2020 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 15 stycznia 2020 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Pani mgr inż. Ilona Szewczak przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt. "Analiza efektywności wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma przy użyciu kompozytów FRP".

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus