8 stycznia 2020

15.01.2020 - EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA

OGŁOSZENIE

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH I STOPNIA na

kierunku: Architektura (studia stacjonarne) oraz kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 15.01.2020 (środa)

w godz. 1600-1900 , AI, AII, sala 208 (Budownictwo)

A III (Architektura)

 

Wpuszczanie studentów do sal rozpocznie się od godz. 15.30

Przypominamy o posiadaniu dowodu osobistego.