4 lutego 2020

Piątek 7 lutego 2020, 18:00 wernisaż wystawy startARCHITEKCI’19

W piątek 7 lutego 2020 roku o godz. 18:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 odbędzie się wernisaż wystawy startARCHITEKCI’19 prezentujące projekty dyplomowe obronione w  2019 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

W piątek 7 lutego 2020 roku o godz. 18:00 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 odbędzie się wernisaż wystawy startARCHITEKCI’19 prezentujące projekty dyplomowe obronione w  2019 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Nazwa startARCHITEKCI stanowi grę słów odnoszącą się do określenia stararchitekci, którym określani są najsłynniejsi światowi architekci. Określenie startARCHITEKCI ma przeciwstawić im architektów będących na początku drogi zawodowej, których prace prezentowane są na wystawie. Niestety, wbrew założeniom pomysłodawców tytułu, jest on przez wiele osób rozumiany jako wezwanie do wyścigu między architektami. Tymczasem, pomimo tego, że architekci często ze sobą konkurują – choćby biorąc udział w konkursach - istotą zawodu architekta jest współpraca.

 

Wystawa startARCHITEKCI’19 jest to jedenasta, największa pod względem liczby projektów edycja wystawy startARCHITEKCI. Pierwsze dwie edycje miały miejsce w Warsztatach Kultury i były wydarzeniami wspierającymi kandydaturę Lublina do tytułu Europejska Stolica Kultury 2016, kolejne sześć edycji prezentowane było w Galerii Gala, zaś następne dwie w Centrum Spotkania Kultur. Pierwszy raz odbywa się ona w budynku uczelni.

 

Wystawa startARCHITEKCI’19 prezentuje 107 projektów dyplomowych ( 64 inżynierskie i 43 magisterskie) spośród 186 obronionych w 2019 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.  Projekty zostały wytypowane do udziału w wystawie przez ich promotorów.

Projekty są prezentowane na sześciu kondygnacjach nowego skrzydła Wydziału Budownictwa i Architektury – od parteru do piątego piętra.

 

Projekty są eksponowane na wystawie w podziale na 8 grup tematycznych: DOPEŁNIENIE, POTENCJAŁ, OD NOWA, DWOISTOŚĆ, MECHANIZM, DIALOG Z HISTORIĄ, WARSZTAT i ROZWÓJ. Ma to pomóc zwrócić uwagę na tkwiące w projektach wartości. W przypadku projektów wykonanych dla tych samych miejsc Z tego też względu projekty inżynierskie i magisterskie eksponowane są razem. W niniejszej broszurze zostały one odróżnione od siebie poprzez podanie przy imionach i nazwiskach autorów stopni (inż. arch. lub mgr inż. arch.) uzyskanych przez nich dzięki obronie prezentowanych na wystawie projektów. 


Zlokalizowany przy wejściu na parterze dział POTENCJAŁ poprzez zebrane w nim projekty wskazuje na możliwości, jakie daje architektura i urbanistyka w zakresie poszerzania możliwości miejsc dla których jest realizowana.  Podobne przesłanie zlokalizowany także na parterze dział OD NOWA. Pokazane tam projekty to propozycje zdefiniowania na nowo miejsc dla których zostały one wykonane. Duża część projektów w tym dziale to propozycje wykorzystania w nowy sposób istniejących obiektów, oraz przywrócenia do życia miejsc, które kiedyś były użytkowane. Są tam także propozycje w zakresie zdefiniowania na nowo mniejszych i większych fragmentów miast. Projekty zebrane na I piętrze w dziale DWOISTOŚĆ łączy możliwość rozpatrywania każdego z nich z punktu widzenia bardzo odmiennych i odległych od siebie aspektów. Dział ten wskazuje na złożoność zagadnień architektury. W eksponowanym na II piętrze dział MECHANIZM są projekty w których architektura została ukształtowana w sposób uwypuklający relacje funkcjonalne poszczególnych jej części, projekty w których kształtowaniu istotną rolę odegrały rozwiązania techniczne, a także projekty związane są z sytuacjami czyniącymi architekturę istotną częścią mechanizmu relacji społecznych.  Dział DIALOG Z HISTORIĄ, który można oglądać na III piętrze zbiera projekty czerpiące z wartości, jakie niesie dziedzictwo historyczne. Przy tym nie zebrano w nim jedynie projektów związanych z miejscami o uznanej wartości historycznej. Kilka z projektów odnosi się do dziedzictwa ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie tylko materialnego. Także ideowego. Na IV piętrze w dziale DOPEŁNIENIE zostały projekty, których realizacja oznaczałaby uzupełnienie przestrzeni miast, dla których zostały zaproponowane, przede wszystkim przestrzeni społecznej. Prezentowany na V piętrze dział WARSZTAT zwraca uwagę na aspekty kształtowania architektury takie jak relacje materiału z formą, sposoby wpisywania nowych funkcji w istniejące budynki, czy dobieranie formy architektonicznej w dostosowaniu do charakteru otoczenia. Zlokalizowany także na V piętrze dział ROZWÓJ wskazuje na możliwość udziału architektury w procesach podnoszących jakość życia społeczności dla których jest tworzona, a także na możliwości rozwoju opartego na kontynuacji wykorzystywania istniejących obszarów zabudowanych wsi, miast i osiedli zamiast zajmowania pod zabudowę terenów z dala od istniejącej zabudowy.

 

Podczas trwania wystawy odbędą się obrady jury dziesiątej edycji, organizowanego przez Oddział Lublin Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, konkursu na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski (Nagroda im. Tadeusza Witkowskiego), konkursu na najlepszy projekt magisterski, konkursu kwalifikującego dyplomowe projekty magisterskie do ogólnopolskich konkursów projektów dyplomowych (Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku SARP, Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna SARP-BDA. Jury to dokona także nominacji dyplomowych projektów inżynierskich do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji, oraz projektów magisterskich do międzynarodowego konkursu Young Talents Architecture Awards organizowanego przez Fundację Ludwiga Miesa van der Rohe.

 

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie startARCHITEKCI’19 będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych prezentacja wybranych przez jury około dwudziestu projektów, której dokonają ich autorzy. Przez pogłębienie wiedzy o projektach pomoże ona jury w dokonaniu ostatecznego wyboru. Ogłoszenie wyników konkursów lokalnych i kwalifikacji do konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych będzie częścią kolejnego wydarzenia towarzyszącego wystawie. Podczas niego odbędzie się także dyskusja o zgromadzonych na wystawie projektach z udziałem zaproszonych gości.   

 

Wystawa została rozplanowana, przygotowania i urządzona przez studentów i absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Plakat wystawy, którego autorem jest Yurii Halaibida został wybrany w konkursie przeprowadzonym przez uczestników wystawy. 

 

 

Organizatorzy wystawy:

 

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej http://www.wbia.pollub.pl/

 

Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej

http://fundacja.pollub.pl/

 

Sponsorzy:

 

grupa Geberit

https://www.geberit.pl/pl/

 

Koło

https://www.kolo.com.pl/

 

Lumon

https://lumon.com/pl

 

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service

http://www.lift.pl/

 

Patroni:

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Lublin

http://sarp.lublin.pl/

 

Centrum Architektury

http://centrumarchitektury.org/

 

Architektura-murator

https://architektura.muratorplus.pl/

 

 

ROZMIESZCZENIE PROJEKTÓW NA WYSTAWIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY TEMATYCZNE

 

P. POTENCJAŁ  - PARTER

0.P.01. inż. arch. Weronika Kaznowska – Uzupełnienie przestrzenno-funkcjonalne zespołu dworskiego w Muzeum Wsi Lubelskiej

0.P.02. inż. arch. Aneta Foryt – Klinika stomatologiczna w Lublinie

0.P.03. mgr inż. arch. Aleksandra Podkościelna - Centrum Teatralno-Filmowe w Lublinie

0.P.04. inż. arch. Diana Kułacka – Biblioteka Pełna Inicjatywy. Budynek Wielofunkcyjny w zabudowie śródmiejskiej w Lublinie

0.P.05. mgr inż. arch. Angelika Palak – Szkoła filmowa w Lublinie

0.P.06. mgr inż. arch. Wojciech Pawlak – Polsko-Chińskie Centrum Współpracy w Lublinie

0.P.07. mgr inż. arch. Maksym Kutsenko - Zespół hotelowo-konferencyjny przy ul. Szeligowskiego w Lublinie

0.P.08. inż. arch. Dominika Makal - Szkoła plastyczna przy ul. Lędzian w Lublinie

0.P.09. mgr inż. arch. Maryna Mysiuk & Krystyna Mysiuk - Rewitalizacja fragmentu dzielnicy „Za Cukrownią” wraz z projektem architektonicznym biurowca i domu kultury

0.P.10. inż. arch. Karol Leszczyński – Budynek wysoki w Lublinie

0.P.11. inż. arch. Monika Sawicka - Energooszczędny budynek wielorodzinny w Lublinie.

0.P.12. inż. arch. Marcin Bakalarski – Hotel przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach

0.P.13. inż. arch. Jakub Kirszner – Dom kultury w Lublinie

0.P.14. inż. arch. Michał Kuśmierzak – Studio nagrań audio

0.P.15. inż. arch. Viktoriia Binkovska – Projekt kliniki weterynaryjnej w Lublinie

 

N. OD NOWA  - PARTER

0.N.01. inż. arch. Agnieszka Sobieraj – Budynek usługowy przy ul. Zamojskiej w Lublinie

0.N.02. mgr inż. arch. Małgorzata Józefek – Rewitalizacja dawnej szkoły rzemiosł w Nałęczowie

0.N.03. inż. arch. Magdalena Biżek - Faktoria sztuki przy ul. Głębokiej w Lublinie

0.N.04. mgr inż. arch. Maria Polak – Rewitalizacja budynku elektrowni w warszawskiej Falenicy

0.N.05. mgr inż. arch. Sylwia Pikulska – Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie

0.N.06. inż. arch. Karolina Frączek - Hostel w zabudowie plombowej przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie

0.N.07. inż. arch. Kinga Frąk – Adaptacja dworca PKS w Lublinie i terenów wokół do nowych funkcji

0.N.08. inż. arch. Yurii Halaibida – Przeszłość-Przyszłość. Muzeum Miasta Lublin na Podzamczu w Lublinie

0.N.09. inż. arch. Ada Bojarska – Przekształcenie południowej części lubeskiego Podzamcza

0.N.10. inż. arch. Klara Olszewska – Adaptacja domu letniskowego w Nowym Gaju koło Nałęczowa na mieszkalny

0.N.11. inż. arch. Taras Datsiuk – Centrum rozwoju osobistego młodzieży jako uzupełnienie zabudowy śródmiejskiej w Lublinie

0.N.12. inż. arch. Mariya-Veronika_Mochulska – Budynek plombowy przy ul. Zamojskiej w Lublinie

0.N.13. inż. arch. Rafał Strojny – Rewitalizacja rejonu ulic Dolnej Panny Marii, Rusałka i Wesołej oraz rzeki Bystrzycy w Lublinie

0.N.14. mgr inż. arch. Łukasz Kamola – Centrum geologii Małopolskiego Przełomu Wisły w Kazimierzu Dolnym

O.N.15. mgr inż. arch. Vita Tymchuk – Zespół mieszkaniowy przy ul.Orkana w Lublinie

0.N.16. inż. arch. Mykyta Bolias – Klub Łuczniczy przy ul. Glinianej w Lublinie

 0.N.17. inż. arch. Martyna Dragan – Zagospodarowanie Doliny Czechówki w Centrum Lublina

0.N.18. mgr inż. arch. Maja Mordak – Termy w Wiśniówce

0.N.19. mgr inż. arch. Milena Chudzik & Klaudia Powierza – Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego w Różance

0.N.20. mgr inż. arch. Marta Bednarek & Daniel Pięta – Rewitalizacja cegielni w Wożuczynie

 

D. DWOISTOŚĆ – I PIĘTRO

1.D.01. mgr inż. arch. Agnieszka Tracz – Biblioteka z mediateką w Tarnowie

1.D.02. inż. arch.  Mariia Faryliuk – Ośrodek hipoterapii w Lublinie

1.D.03. inż. arch. Paweł Pluta – Budynek wielorodzinny z usługami przy ul. Jantarowej w Lublinie

1.D.04. mgr inż. arch. Marlena Jaśkiewicz – Wioska dziecięca w Lublinie

1.D.05. inż. arch. Patryk Rybiński – Budynek uzupełniający zabudowę w Radomiu

1.D.06. inż. arch. Milena Pietrak – Ośrodek wypoczynkowy dla seniorów nad Zalewem Zemborzyckim

1.D.07. inż. arch. Katarzyna Buczek – Kino panoramiczne. Schronisko i punkt widokowy na fiordzie Geirangerfjord w Norwegii

1.D.08. mgr inż. arch. Karolina Pasternak – Liceum Taneczno-Akrobatyczne w Dębicy

1.D.09. inż. arch.  Danylo Yalovenko – Budynek wielofunkcyjny przy ul. Narcyzowej w Lublinie

1.D.10. mgr inż. arch. Anna Kopyść – Centrum Taekwondo w Lubartowie

1.D.11. inż. arch. Damian Ferenc – Projekt domu opieki dla osób samotnych i niepełnosprawnych w Lublinie

1.D.12. mgr inż. arch. Mariela Soria – Centrum Kultury Kubańskiej w Warszawie

1.D.13. inż. arch. Agnieszka Płonkowska- Pasywny budynek jednorodzinny w Chełmie

1.D.14. mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński – Przekształcenie kwartału zabudowy przy ul. Wieniawskiej w Lublinie

1.D.15. mgr inż. arch. Ewa Kręt – Zespół domów o obniżonym zapotrzebowaniu na energię inspirowany twórczością Louisa Kahna

1.D.16. inż. arch. Anna Feluś – Ośrodek jeździecki nad Zalewem Zemborzyckim

1.D.17. inż. arch. Miłosz Mleczko – Dom z modyfikowalnymi mieszkaniami w Lublinie

1.D.18. mgr inż. arch. Jakub Ciszewski – Centrum e-sportu w Lublinie

 

M. MECHANIZM – II PIĘTRO

2.M.01. inż. arch. Daria Gujska – Ośrodek wypoczynkowy w Nałęczowie

2.M.02. inż. arch. Anna Szyc – Klinika weterynaryjna z hotelem dla zwierząt

2.M.03. mgr inż. arch. Olena Yerusheva – Architektura parametryczna stacji dronów koło Wandzina

2.M.04. mgr inż. arch. Magdalena Olszak – Obiekt sanatoryjny w strefie zapleczowej uzdrowiska Lipa

2.M.05. inż. arch.  Anastasia Zubrycka -Autosalon przy ul. Poligonowej w Lublinie

2.M.06. inż. arch. Bartosz Piskorski –Kompleks sportowy w dzielnicy Sławin w Lublinie

2.M.07. mgr inż. arch. Karolina Tomas – Zakład karny w Lublinie

2.M.08. mgr inż. arch. Iryna Kravchenko – Zespół biurowy w Lublinie

2.M.09. inż. arch. Dominika Dyrkacz- Tymczasowy ośrodek przystosowawczy dla uchodźców w Lublinie

2.M.10. inż. arch. Dominika Bugała – Przedszkole przy ul. Goździkowej w Lublinie

2.M.11. inż. arch. Yarina Protsiv - Przedszkole dla dzieci z wadami wzroku

 

 

H. DIALOG Z HISTORIĄ - III PIĘTRO

3.H.01. inż. arch. Dominika Miś – Centrum Integracji im. Bolesława Leśmiana w Zamościu

3.H.02. mgr inż. arch. Żaneta Dąbrowska – Rewitalizacja ruiny Huty Józef w Samsonowie

3.H.03. mgr inż. arch. Jakub Korona – Dom sztuki w Kazimierzu Dolnym

3.H.04. inż. arch. Michał Moroz – Osiedle przyszłości. Projekt bazy marsjańskiej 

3.H.05. inż. arch. Karolina Combrzyńska – Kawiarnia artystyczna przy ul. Smorawińskiego w Lublinie

3.H.06. inż. arch. Grzegorz Patyk – Obiekt Architektury Brutalistycznej w Katowicach

3.H.07. mgr inż. arch. Mariia Ponomarova - Rewitalizacja kompleksu dawnych koszar w Kamieńcu-Podolskim z rozbudową i adaptacją zabudowań istniejących na nowe funkcje - centrum balneologii i rekreacji

3.H.08. inż. arch. Szymon Król – Muzeum Morskie w Świnoujściu

3.H.09. mgr inż. arch. Katarzyna Pyczek – Muzeum Trwałej Ruiny na Zamku w Janowcu

3.H.10. inż. arch. Bartosz Pięta – Przestrzeń dla społeczności lokalnej lubelskiej dzielnicy Bronowice  3.H.11. mgr inż. arch. Bartosz Przybyś - Muzeum Kultury Prasłowiańskiej w Czermnie

3.H.12. inż. arch. Pavlo Lozovskyi – Adaptacja strefy wejściowej Twierdzy Kłodzko

3.H.13. inż. arch. Kostiantyn Pinkovskyi – Rewitalizacja Twierdzy Kłodzko z adaptacją trasy podziemnej

 

E. DOPEŁNIENIE – IV PIĘTRO

4.E.01.mgr inż. arch. Karolina Piotrowska – Centrum Dialogu Międzyreligijnego w Kopenhadze

4.E.02. inż. arch. Robert Kępa – Budynek Wydziału Sztuk Pięknych i Designu w Lublinie

4.E.03. inż. arch.  Volodymyr Hryczaniuk –   Centrum sportowe w zabudowie miejskiej

4.E.04. mgr inż. arch. Adrianna Szczęsna – Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Bydgoszczy 

4.E.05. inż. arch.  Yevheniia Mykheieva – Centrum coworkingu z kawiarnią w Lublinie

4.E.06. inż. arch. Joanna Chudaś – Mały biurowiec – siedziba przedstawicielstwa firmy w Lublinie 

4.E.07. inż. arch. Kamila Sawicka-Paprota – Centrum edukacji muzycznej w Lublinie

4.E.08. mgr inż. arch. Aleksandra Borkowska – Centrum Sąsiedzkie w Lublinie

4.E.09. inż. arch. Roksołana Nestoriak – Muzeum Sztuki Jubilerskiej w Krośnie

4.E.10. mgr inż. arch. Katarzyna Bedlińska – Muzeum Sztuki Współczesnej w Lublinie

4.E.11. inż. arch. Monika Krygowska – Przedszkole integracyjne w Lublinie, jako infrastruktura społeczna miasta

4.E.12. mgr inż. arch. Agata Plichta – Centrum Ekspresji Artystycznej UMCS w Lublinie

4.E.13. inż. arch. Dominika Kowalczyk – Muzeum Wody w Oeiras koło Lizbony

 

W. WARSZTAT - V PIĘTRO

5.W.01. mgr inż. arch. Izabela Pastuszak – Adaptacja magazynów cukrowni Lublin na mieszkania typu loft 

5.W.02. mgr inż. arch. Alan Trzeciak – Zespół sanatoryjno-zabiegowy w Rymanowie Zdroju

5.W.03. inż. arch. Dagmara Nafalska – Strzelnica w Chełmie

5.W.04. inż. arch. Mateusz Kowalczyk – Hotel przy Alei Unii Lubelskiej w Lublinie

5.W.05. mgr inż. arch. Iwona Golik – Termy w dolinie Giełczwi

5.W.06. mgr inż. arch. Mateusz Przytuła – Wielofunkcyjny zespół zabudowy drewnianej w Biłgoraju

5.W.07. mgr inż. arch. Dominika Florek – Centrum Tańca przy ul. Fabrycznej w Lublinie

5.W.08. mgr inż. arch. Małgorzata Dorosz - Projekt rewitalizacji kamienicy przy ulicy Kowalskiej 19/ Grodzkiej 36a w Lublinie

5.W.09. inż. arch. Dominika Stanicka-Wierzchoń – Wieża mieszkalna pod Lublinem

 

R. ROZWÓJ

5.R.01. inż. arch. Małgorzata Kozak - Humanizacja bloku z wielkiej płyty na osiedlu Moniuszki w Lublinie

5.R.02. mgr inż. arch. Patrycja Suwała – Rozgłośnia Radiowa w Lublinie

5.R.03. mgr inż. arch. Weronika Salach – Ośrodek rehabilitacji dzieci z autyzmem w Orchowcu

5.R.04. inż. arch. Aneta Czapka – Zagospodarowania zdegradowanych terenów pływalni i amfiteatru na Tatarach na centrum rekreacji

5.R.05. inż. arch. Dominika Kimak – Szkoła podstawowa w Biłgoraju, jako infrastruktura społeczna miasta

5.R.06. inż. arch. Aleksandra Adamiec – Przekształcenie otoczenia dworców w Mińsku Mazowieckim

5.R.07. inż. arch. Mateusz Rozmej – Zabudowa narożnika ulic Północnej i Lipińskiego w Lublinie

5.R.08. inż. arch. Kamil Skrobowski – Przystań kajakowa w Kijanach

 

 

 

 

 

PROMOTORZY I LOKALIZACJA WYKONANYCH POD ICH KIERUNKIEM PROJEKTÓW

0.P. – PARTER-POTENCJAŁ, 0.N.-PARTER – OD NOWA, 1.D.-1 PIĘTRO - DWOISTOŚĆ, 2.M. -2 PIĘTRO - MECHANIZM, 3.H.- 3 PIĘTRO – DIALOG Z HISTORIĄ,  4.E.- 4 PIĘTRO DOPEŁNIENIE, 5.W.- 5 PIĘTRO – WARSZTAT, 5.R. – 5 PIĘTRO - ROZWÓJ

 

 

dr hab. inż. arch. Mykola Bevz: prof. PL: 3.H.07., 5.W.08. 

dr inż. arch. Kamila Boguszewska: 0.P.04., 0.P.06., 0.N.01., 0.N.08., 0.N.10., 0.N.16., 1.D.06., 1.D.12., 1.D.15.,  2.M.06., 2.M.08., 4.E.09.,  5.W.03.,  5.R.03.

mgr inż. arch. Michał Dmitruk: 1.D.03., 1.D.09., 2.M.03.,  4.E.12., 4.E.13., 5.R.01., 5.R.08., 5.W.07.

mgr inż. arch. Katarzyna Drobek: 3.H.09.

dr inż. arch. Dariusz Gaweł: 0.N.11., 4.E.03., 4.E.11., 5.R.05.

mgr inż. arch. Piotr Gleń: 0.P.04., 0.N.10., 1.D.06., 5.W.03.    

dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska: 0.P.05., 0.N.18., 1.D.07.   

dr inż. arch. Maciej Kłopotowski: 1.D.05., 5.W.09.

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski: 0.P.15., 0.N.19., 1.D.01., 1.D.11., 2.M.02., 2.M.07., 2.M.09., 3.H.03., 3.H.13., 3.H.13., 4.E.08., 5.R.02.

 dr inż. arch. Halina Landecka: 0.P.03., 0.P.07., 0.P.08., 0.N.03., 0.N.06., 2.M.05., 2.M.11., 3.H.05., 3.H.11.,

prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz: 1.D.04.

mgr inż. arch. Michał Leszczyński: 0.N.05., 3.H.09., 5.W.05., 5.W.06.

dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. PL: 0.P.11., 1.D.13.

dr inż. arch. Natalia Przesmycka: 0.N.02., 0.N.04., 0.N.07., 0.N.13., 0.N.20., 1.D.02., 1.D.08.,  1.D.16., 2.M.01., 3.H.02., 4.E.01., 4.E.05., 5.R.04., 5.W.01.

mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz: 0.P.12., 2.M.10., 3.H.01., 4.E.06.

mgr inż. arch. Olga Skoczylas: 3.H.04.

dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska: 0.P.09.

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin: 3.H.09.

dr inż. arch. Hubert Trammer: 0.P.01., 0.N.09., 0.N.12., 0.N.17., 1.D.14., 1.D.17., 3.H.06., 3.H.10.,  5.R.06., 5.R.07.

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL: 0.P.10.,  0.P.13., 0.P.14., 0.N.14., O.N.15., 1.D.10., 1.D.18., 2.M.04., 3.H.04., 3.H.08., 4.E.02., 4.E.04., 4.E.07., 4.E.10., 4.E.13., 5.W.02.

 

 

 

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW Z PODANIEM LOKALIZACJI ICH PROJEKTÓW

0.P. – PARTER-POTENCJAŁ, 0.N.-PARTER – OD NOWA, 1.D.-1 PIĘTRO - DWOISTOŚĆ, 2.M. -2 PIĘTRO - MECHANIZM, 3.H.- 3 PIĘTRO – DIALOG Z HISTORIĄ,  4.E.- 4 PIĘTRO DOPEŁNIENIE, 5.W.- 5 PIĘTRO – WARSZTAT, 5.R. – 5 PIĘTRO - ROZWÓJ

 

Ada Bojarska 0.N.09.

Adrianna Szczęsna 4.E.04.

Agata Plichta 4.E.12.

Agnieszka Płonkowska 1.D.13.

Agnieszka Sobieraj 0.N.01.

Agnieszka Tracz 1.D.01.

Alan Trzeciak 5.W.02.

Aleksandra Adamiec 5.R.06.

Aleksandra Borkowska 4.E.08.

Aleksandra Podkościelna 0.P.03.

Anastasia Zubrycka 2.M.05.

Aneta Czapka 5.R.04.

Aneta Foryt 0.P.02.

Angelika Palak 0.P.05.

Anna Feluś 1.D.16.

Anna Kopyść 1.D.10.

Anna Szyc 2.M.02.

Bartosz Pięta 3.H.10.

Bartosz Piskorski 2.M.06.

Bartosz Przybyś 3.H.11.

Dagmara Nafalska 5.W.03.

Damian Ferenc 1.D.11.

Daniel Pięta (&Marta Bednarek) 0.N.20.

Danylo Yalovenko 1.D.09.

Daria Gujska 2.M.01.

Diana Kułacka 0.P.04.

Dominika Bugała 2.M.10.

Dominika Dyrkacz 2.M.09.

Dominika Florek 5.W.07.

Dominika Kimak 5.R.05.

Dominika Kowalczyk 4.E.13.

Dominika Makal 0.P.08.

Dominika Miś 3.H.01.

Dominika Stanicka-Wierzchoń 5.W.09.

Ewa Kręt (de domo Czarnecka) 1.D.15.

Grzegorz Patyk 3.H.06.

Iryna Kravchenko 2.M.08.

Iwona Golik 5.W.05.

Izabela Pastuszak 5.W.01.

Jakub Ciszewski 1.D.18.

Jakub Kirszner 0.P.13. 

Jakub Korona 3.H.03.

Joanna Chudaś 4.E.06.

Kamil Skrobowski 5.R.08.

Kamila Sawicka-Paprota 4.E.07.

Karol Leszczyński 0.P.10.

Karolina Combrzyńska 3.H.05.

Karolina Frączek 0.N.06.

Karolina Pasternak 1.D.08.

Karolina Piotrowska 4.E.01.

Karolina Tomas 2.M.07.

Katarzyna Bedlińska 4.E.10.

Katarzyna Buczek 1.D.07.

Katarzyna Pyczek 3.H.09.

Kinga Frąk 0.N.07.

Klara Olszewska 0.N.10.

Klaudia Powierza (&Milena Chudzik) 0.N.19.

Kostiantyn Pinkovskyi 3.H.13.

Krystyna Mysiuk (&Maryna Mysiuk) 0.P.09.

Krzysztof Podniesiński 1.D.14.

Łukasz Kamola 0.N.14.

Magdalena Biżek 0.N.03.

Magdalena Olszak 2.M.04.

Maja Mordak 0.N.18.

Maksym Kutsenko 0.P.07.

Małgorzata Dorosz 5.W.08.

Małgorzata Józefek 0.N.02.

Małgorzata Kozak 5.R.01.

Marcin Bakalarski 0.P.12.

Maria Polak 0.N.04.

Mariela Soria 1.D.12.

Mariia Faryliuk 1.D.02.

Mariia Ponomariova 3.H.07.

Mariya-Veronika_Mochulska 0.N.12.

Marlena Jaśkiewicz 1.D.04.

Marta Bednarek (&Daniel Pięta) 0.N.20.

Martyna Dragan 0.N.17.

Maryna Mysiuk (& Krystyna Mysiuk) 0.P.09.

Mateusz Kowalczyk 5.W.04.

Mateusz Przytuła 5.W.06.

Mateusz Rozmej 5.R.07.

Michał Kuśmierzak 0.P.14.

Michał Moroz 3.H.04.

Milena Chudzik (& Klaudia Powierza) 0.N.19.

Milena Pietrak 1.D.06.

Miłosz Mleczko 1.D.17.

Monika Krygowska (obecnie Foryt) 4.E.11.

Monika Sawicka 0.P.11.

Mykyta Bolias 0.N.16.

Olena Yerusheva 2.M.03.

Patrycja Suwała 5.R.02.

Patryk Rybiński 1.D.05.

Pavlo Lozovskyi 3.H.13.

Paweł Pluta 1.D.03.

Rafał Strojny 0.N.13.

Robert Kępa 4.E.02.

Roksołana Nestoriak 4.E.09.

Sylwia Pikulska 0.N.05.

Szymon Król 3.H.08.

Taras Datsiuk 0.N.11.

Viktoriia Binkovska 0.P.15.

Vita Tymchuk O.N.15.

Volodymyr Hrychaniuk 4.E.03.

Weronika Kaznowska 0.P.01.

Weronika Salach 5.R.03.

Wojciech Pawlak 0.P.06.

Yarina Protsiv 2.M.11.

Yevheniia Mykheieva 4.E.05.

Yurii Halaibida 0.N.08.

Żaneta Dąbrowska 3.H.02.