17 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 2 z dnia 17.03.2020

KOMUNIKAT DZIEKANA

w sprawie funkcjonowania Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

 

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam harmonogram pracy pracowników WBiA niezbędnych do funkcjonowania wydziału - wraz z numerami telefonów,  które umożliwią kontakt w warunkach pracy zdalnej.

Zasady funkcjonowania wydziału określone zostały w komunikacie z dnia 13 marca 2020 r. (nastąpiła zmiana czasu pracy na wydziale specjalisty ds. finansów).

W odrębnym komunikacie zostaną Państwo poinformowani o zasadach zdalnego nauczania, które będziemy wdrażać od 18 marca 2020 r.

Zaplanowane na 25 marca 2020 r. zebranie Rady Wydziału nie może odbyć się w sposób tradycyjny. W związku z tym zatwierdzenie programu studiów na kierunku Architektura odbędzie się drogą głosowania mailowego. Oczywiście wszystkie materiały zostaną rozesłane do członków Rady Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

 

Lublin, dnia 17 marca 2020 r.


 

ORGANIZACJA PRACY

na Wydziale Budownictwa i Architektury

Stanowiska i jednostki ogólnowydziałowe

Tel. służbowy

Czas pracy

 1.  

SEKRETARIAT WYDZIAŁU

Iwona Stachyra

4373

codziennie

10.00 – 14.00

 1.  

DZIEKANAT

4456

dyżury codzienne

10.00 – 14.00

 1.  

ZESPÓŁ DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI WYDZIAŁU

Krzysztof Głąb

4458

codziennie

10.00 – 14.00

 1.  

SPECJALISTA DS.  FINANSOWYCH

Dorota Siwiec

4460

wtorek i piątek

10.00 – 14.00

 1.  

SPECJALISTA DS. INFORMATYCZNYCH

Paweł Bartosik

4380

praca zdalna

 1.  

PORTIERNIA

4459

dyżur całodobowy

Jednostki organizacyjne

 1.  

KATEDRA ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Emilia Kozińska

4640

praca zdalna

 1.  

KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

Małgorzata Marszałowicz

4454

 1.  

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Eugeniusz Karcz

Monika Suchorab

4428

 1.  

KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

Małgorzata Pogorzelska

4376

 1.  

KATEDRA GEOTECHNIKI

Joanna Jabłońska

4399

 1.  

KATEDRA INŻYNIERII PROCESÓW BUDOWLANYCH

Magdalena Podstawka

4440

 1.  

KATEDRA KONSERWACJI ZABYTKÓW

Katarzyna Choroś

4389

 1.  

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Dominika Balmas-Franczak

4391

 1.  

KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI

Aleksandra Rozner

4435

 1.  

KATEDRA MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO

Agnieszka Bukowska

4384

 1.  

LABORATORIUM BUDOWNICTWA

Andrzej Sumorek

4650

dyżury codzienne

 1.  

LABORATORIUM METOD NUMERYCZNYCH

Paweł Bartosik

4380

praca zdalna