17 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 3 z dnia 17.03.2020

KOMUNIKAT DZIEKANA

w sprawie zdalnego nauczania na Wydziale Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Szanowni Państwo,

 1. Z dniem 18 marca 2020 r. rozpoczynamy realizację zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania, które będzie zgodne z obowiązującym planem zajęć dostępnym pod adresem http://plany.wbia.pollub.pl/
   
 2. W załączeniu przesyłam listę kontaktów do starostów poszczególnych lat studenckich na obu kierunkach studiów w WBiA.
   
 3. W chwili obecnej zdalne nauczanie polegać będzie na przesyłaniu starostom materiałów dydaktycznych ( np. treści wykładów, prezentacji, tematów projektów, zadań, które studenci mają wykonać).
   
 4. Materiały te będą rozesłane przez starostów do wszystkich studentów (przepisy RODO nie pozwalają na dystrybucję adresów mailowych innych niż adresy na serwerze uczelni …@edu.pollub.pl).
   
 5. W przypadku mniejszych grup studenckich, np. grup ćwiczeniowych rekomenduje się wykorzystywanie bezpośrednich form kontaktów, np. komunikatora SKYPE – jeśli możliwe będzie zebranie adresów poprzez kontakt ze starostą roku.
   
 6. Zostaną Państwo poinformowani o możliwościach wdrażania kolejnych form zdalnego nauczania (np. poprzez system EHMS).
   
 7. O trybie i formie zaliczania zajęć będą Państwo informowani w miarę rozwoju sytuacji.

 

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

 

Lublin, dnia 17 marca 2020 r.