17 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA do starostów z dnia 17.03.2020

Do starostów poszczególnych lat na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Szanowni Państwo,

 

W wyjątkowej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na uczelni, musimy przejść na realizację kształcenia w formie zdalnego nauczania.

Nauczyciele akademiccy naszego wydziału zostali zobowiązani by od dnia 18 marca 2020 r. przesyłać na adresy starostów poszczególnych lat materiały dydaktyczne z przedmiotów wynikających z planu zajęć. Starostowie proszeni są o zebranie adresów mailowych wszystkich studentów i zapewnienie bieżącej komunikacji – rozsyłanie materiałów dydaktycznych.

Zapytania dotyczące treści zajęć, ćwiczenia i projekty opracowywane przez studentów powinny być przesyłane bezpośrednio na uczelniane adresy odpowiednich prowadzących.

Proszę o odpowiedzialne włączenie się w kontynuacje procesu dydaktycznego.

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

 

Lublin, dnia 17 marca 2020 r.