19 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA do studentów z dnia 19.03.2020

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury

 

Szanowni Państwo,

Wszyscy stanęliśmy w obliczu zupełnie nowej sytuacji, której nikt z nas się nie spodziewał i do której nikt z nas nie był przygotowany. W trosce o zdrowie nas wszystkich konieczne było zawieszenie zajęć. Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo ten stan będzie trwał. Dlatego musimy się wszyscy zmobilizować i pomimo utrudnień rozpocząć proces zdalnego nauczania.

Wszyscy nauczyciele naszego wydziału zostali zobligowani, by od 18 marca br. rozpocząć zdalne nauczanie, zgodnie z programem zajęć. Za pośrednictwem starostów otrzymują Państwo materiały dydaktyczne i instrukcje co do sposobu postepowania i kontaktowania się z wykładowcami. Jednocześnie trwają przygotowania, by system zdalnego nauczania udoskonalić, poprzez skorzystanie z usługi Google Classroom i systemu EHMS. Będziemy Państwa informować o możliwości wdrożenia tych narzędzi. Jednocześnie zachęcamy naszych nauczycieli do korzystania z wszelkich dostępnych form zdalnego nauczania. Będą Państwo również poinformowani o formie zaliczania zajęć. Kwestie te będą ustalali wykładowcy.

Bardzo proszę i zachęcam wszystkich studentów do aktywnego włączenia się i współpracy z nauczycielami w systemie zdalnego nauczania.

Proszę uważać na siebie i na swoich bliskich oraz stosować się do zaleceń sanitarnych.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

Lublin, dnia 19 marca 2020 r.