24 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 6 z dnia 24.03.2020

 


KOMUNIKAT DZIEKANA nr 6

w sprawie zaostrzenia zasad bezpieczeństwa
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
z dnia 24 marca 2020 r.


Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury

Szanowni Państwo,


W związku z zaostrzeniem zagrożenia i przepisów sanitarnych w kraju wprowadzam dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu WBiA PL;

 

  1. Jeszcze raz proszę i zobowiązuję wszystkich pracowników do pozostania w domu i wykonywania pracy zdalnej zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.
  2. Wprowadzam bezwzględny zakaz przebywania na WBiA po godzinie 18.00.
  3. W dziekanacie wydziału będą pełnione jednoosobowe dyżury co drugi dzień: w poniedziałki, środy i piątki - w godzinach 10.00 – 12.00
  4. Specjalista ds. finansów pracuje na wydziale dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki - w godzinach 10.00 – 12.00.
  5. Kierownik obiektu pełni codzienny dyżur - w godzinach 10.00 – 12.00.
  6. Sekretariat wydziału czynny jest codziennie - w godzinach 10.00 – 12.00.
  7. Zawieszam całkowicie wykonywanie wszystkich prac w Laboratorium Budownictwa.
  8. Informatyk wydziałowy pracuje zdalnie wg dotychczasowych zasad.


Proszę o bezwzględne stosowanie się do ww. ograniczeń.

Proszę na bieżąco śledzić zalecenia władz, gdyż ograniczenia mogą być zaostrzone!

Dodatkowo informuję, że w newralgicznych punktach wydziału jutro zostaną zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.


Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 24 marca 2020 r.