27 marca 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 7 z dnia 27.03.2020

 


KOMUNIKAT DZIEKANA nr 7
w sprawie zasad funkcjonowania
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
z dnia 27 marca 2020 r.

 

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury

Szanowni Państwo,

wzrasta  liczba osób zarażonych wirusem COVID – 19. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w najbliższych tygodniach może być coraz poważniejsza. Jedyny sposób działania w tej sytuacji to maksymalna izolacja.
Dlatego poczynając od 29 marca 2020 r. (niedziela) budynek wydziału będzie całkowicie zamknięty.

1. Raz w tygodniu – w środy w godzinach 10.00 – 12.00 czynny będzie sekretariat wydziału, dziekanat oraz pełnić będzie dyżur specjalista ds. finansów.

2. Wszyscy pracownicy, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, pracują zdalnie. W związku z tym możliwy jest bieżący kontakt telefoniczny oraz za pomocy poczty elektronicznej.
W załączeniu jeszcze raz przesyłam zestawienie telefonów kluczowych komórek wydziałowych.

Sytuacja jest zupełnie wyjątkowa, dlatego proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 27 marca 2020 r.