3 kwietnia 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 8 z dnia 3.04.2020


KOMUNIKAT DZIEKANA nr 8


w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych realizowanych
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury

Szanowni Państwo,

Nie otrzymaliśmy do tej pory zasad dotyczących potwierdzania realizacji zajęć i formy ich zaliczania. Tym nie mniej można oczekiwać, że będzie konieczne udokumentowanie prowadzenia zajęć w formie zdalnej.
W związku z tym przesyłam w załączeniu arkusz, przy pomocy którego będziemy mogli rozliczyć się z wykonywania obowiązków dydaktycznych. Mam nadzieję, że forma tabeli jest przejrzysta.
Proszę kierowników katedr o przesłanie arkuszy pracownikom jednostki oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją procesu zdalnego nauczania oraz jego dokumentowaniem. Proponuję zastosowanie miesięcznego okresu rozliczeniowego (pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od 18 do 31 marca 2020 r.).

 

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 3 kwietnia 2020 r.