15 maja 2020

Komunikat Dziekana WBIA nr 10 z dnia 15.05.2020

KOMUNIKAT DZIEKANA nr 10
 

w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich przez studentów
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
z dnia 15 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

1. Uprzejmie informuję, że zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich:

można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji,) w sposób zdalny.

Jeżeli praktyka została już rozpoczęta i opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną.

(https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich)


2. Jeżeli jest to możliwe, praktyki mogą być realizowane zdalnie (np. w biurach projektowych).

3. Wykaz opiekunów praktyk, szczegółowe zasady ich odbywania oraz wszelkie niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej wydziału (http://wbia.pollub.pl/pl/ksztalcenie/praktyki-studenckie).

4. Korespondencja studentów w sprawie praktyk prowadzona z dziekanatem lub pełnomocnikami ds. praktyk może odbywać się za pomocą e-maili (pod warunkiem korzystania przez studentów z adresów w domenie pollub.edu.pl.)
Dyżury pracowników dziekanatu na wydziale pełnione są w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 - 12.00.


Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia 15 maja 2020 r.