24 czerwca 2020

Obowiązujący harmonogram wyborów do organów kolegialnych, na Dziekana i do Rady Wydziału na WBIA PL

Obowiązujący harmonogram wyborów do organów kolegialnych, na Dziekana i do Rady Wydziału na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej:

  • 4 czerwca 2020r. (czwartek), godz. 1000, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - posiedzenie Rady Wydziału i wybory kandydata na Dziekana Wydziału,
  • 17 czerwca 2020r, (środa), godz. 1000, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport i wybory kandydata na Przewodniczącego RDN Inżynieria Lądowa i Transport,
  • 17 czerwca 2020r, (środa), godz. 1200, sala 334 - posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka i wybory kandydata na Przewodniczącego RDN Architektura i Urbanistyka,
  • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 800, Aula II - wybory przedstawiciela do Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek)) godz. 1000, Aula II - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy adiunktów,
  • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1200, Aula II - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy asystentów,
  • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1400, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - wybory do Rady Wydziału i Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni,
  • 30 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 1000, Aula II - wybory przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.