29 czerwca 2020

Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WBIA

 

Komunikat Nr 8

 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Budownictwa i Architektury

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej oraz przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą harmonogramem czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego i koniecznością spełnienia reżimów sanitarnych podczas wyborów uczestnicy powinni:

·         mieć założone maseczki,

·         mieć założone rękawiczki lub zdezynfekowane dłonie,

·         korzystać z własnych długopisów.

 

Jednocześnie Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wszystkie spotkania wyborcze przeniesione zostały z Auli II do Auli III ze względu na konieczność zapewnienia jak największych odległości pomiędzy uczestnikami głosowań. Godziny głosowań pozostają bez zmian.

 

·         29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 800, Aula III - wybory przedstawiciela do Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

·         29 czerwca 2020r.  (poniedziałek)) godz. 1000, Aula III - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy adiunktów,

·         29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1200, Aula III - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy asystentów,

·         29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1400, Aula III - wybory do Rady Wydziału i Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni,

·         30 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 1000, Aula III - wybory przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Lublin 25 czerwca 2020 r.

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Budownictwa i Architektury

Maciej Trochonowicz