7 września 2020

Grupa Badawcza MSAGroup uzyskała finansowanie w ramach programu HORYZONT 2020

Grupa Badawcza pod kierownictwem profesora Wojciecha Franusa: http://msagroup.pollub.pl/ jest Partnerem Konsorcjum Projektowego 101007733 — CELISE które uzyskało finasowanie dla projektu pt. "Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas" Projekt będzie realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 MSCA-RISE-2020 — Maria Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange.

 

W skład Konsorcjum wchodzi 16 Partnerów:

1.    Universidad de Cantabria – Koordynator Projektu

2.    Universidad Politecnica de Madrid

3.    Latvijas Valsts Koksnes Kimijas Instituts

4.    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

5.    Politechnika Lubelska

6.    Bangor University

7.    The University of Warwick

8.    TWI Limited

9.    NIBIO - Norsk Institutt for Biookonomi

10. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

11. INOCURE Sro

12. Carbon Compost Company

13. ECORESOURCES Ike

14. Universidad Cooperativa de Colombia

15. Universidad Nacional de Chimborazo

16. Universidad Nacional del Litoral.

 

Kwota dofinansowania projektu wynosi 621 000.00 EUR.

 

Celem Projektu CELISE jest stworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami badawczo-innowacyjnymi i przemysłem a zespołami naukowymi Ameryki Łacińskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie otrzymywania nowych typów materiałów na bazie celulozy.

Projekt wspomaga rozwój wiedzy i doskonałości naukowej, umożliwiając europejskim uniwersytetom i otoczeniu przemysłowemu nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze swoimi partnerami biznesowymi, ułatwiając tym samym dostęp do badań środowiskach w skali globalnej, odpowiadających bezpośrednio priorytetom UE i ONZ oraz w ramach celów zrównoważonego rozwoju.

Grupa Badawcza MSA Group z Politechniki Lubelskiej  będzie zajmować się otrzymywaniem innowacyjnych materiałów z celulozy, pozostałości biomasy oraz odpadów przemysłowych (popioły lotne), które znajdą zastosowanie w budownictwie.

 

Więcej szczegółów: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/rise-2020-results-announced_en