12 października 2020

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Bartosza Szostaka

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

zawiadamia,

że w dniu 28 października 2020 r., o godz. 1015, odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Bartosza Szostaka

pt.: „Modyfikowanie właściwości młodego betonu przez zastosowanie dodatku krzemionkowych popiołów lotnych i nanodomieszki C-S-H”

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.

Aby uczestniczyć w obronie należy użyć linku:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, prof. Uczelni – Politechnika Lubelska

Recenzenci:

dr hab. inż. Łukasz Sadowski prof. Uczelni – Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. Uczelni – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

____________________________________________________________

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w bibliotece WBIA PL przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie  http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim

 

Lublin, dnia 09 października 2020 r.