13 października 2020

Konkurs dla architektów oraz studentów architektury na opracowanie koncepcji domu typowego w zabudowie bliźniaczej

Technobeton Sp. z o.o. – producent nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych –

 zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję domu typowego w zabudowie bliźniaczej.  Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która opiera się na jak najszerszym wykorzystaniu materiałów budowlanych TECHNOBETON i prezentuje najlepsze rozwiązania pod względem estetyki, jak też funkcjonalności.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikami konkursu mogą być studenci lub absolwenci uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.

Jakie są główne założenia konkursu?
Celem konkursu jest wykonanie koncepcji domu typowego w zabudowie bliźniaczej przy wykorzystaniu materiałów budowlanych TECHNOBETON. Opis dostępnego asortymentu dostępny jest na stronie: https://technobeton.pl/produkty/.

Jaki jest przedmiot konkursu?
Przedmiotem jest praca konkursowa, która  ma składać się z koncepcji budynku w zabudowie bliźniaczej o następujących parametrach:

  • pow. użytkowa 120 – 140 m² dla segmentu,
  • dwie kondygnacje,
  • dach płaski,
  • po jednym garażu jednostanowiskowym w segmencie, usytuowanym w bryle budynku.

Jakie elementy ma zawierać przesłana praca?
Prace powinny zawierać:

  • wizualizacje (minimum dwie),
  • widoki elewacji,
  • przekrój typowy,
  • rzuty wszystkich kondygnacji.

Czy konkurs jest organizowany dla indywidualnych uczestników czy grup?
W konkursie może wziąć udział jedna osoba lub dwuosobowy zespół.

Jaka jest nagroda?
Nagroda w konkursie przewidziana jest dla laureata za jedną zwycięską pracę i wynosi 5.000 zł (w przypadku prac zbiorowych 2.500 zł dla każdego ze współautorów).

Jak zgłosić udział w konkursie?
Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (skanu) wraz z plikami z pracą konkursową na adres: konkurs@technobeton.pl. Dodatkowo – oryginał podpisanego formularza powinien zostać przekazany na adres: Technobeton Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu: https://technobeton.pl/aktualnosci/.

Do kiedy można wysyłać prace?
Prace można wysyłać do 15 listopada 2020 r., do godz. 16.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat konkursu?
Regulamin konkursu oraz załączniki dostępne są na stronie:

https://technobeton.pl/aktualnosci/.

Kontakt z organizatorem konkursu jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

tel.:  48 81 458 18 14.
email: konkurs@technobeton.pl.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy - prace indywidualne

Formularz zgłoszeniowy - prace zbiorowe