15 października 2020

Wyniki tegorocznego konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane na kierunku Budownictwo

Jak co roku we współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa organizujemy konkurs na najlepsze prace dyplomowe wykonane przez studentów kierunku Budownictwo.

Niestety w tym roku ze względów na epidemie nie możemy zorganizować uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród za najlepsze prace (termin i forma wręczenia nagród zostanie określona na początku listopada).

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

 

 

W KATEGORII  PRAC INŻYNIERSKIECH:

I MIEJSCE

Wojciech Mądro
za pracę pt.: „ Adaptacja stodoły na budynek agroturystyczny”
pod kierunkiem: dr hab. inż. Anny Ostańskiej, prof. Uczelni

II MIEJSCE

Margareta Rakowska i Bartosz Rosa
za pracę pt.: „Projekt przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 2804L w miejscowości Pasieka w województwie lubelskim po zniszczeniach powodziowych”
pod kierunkiem: dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, prof. Uczelni

III MIEJSCE

 Konrad Czajka

za pracę pt.: „Projekt koncepcyjny przebudowy odcinka drogi DK2 od km 641+000,00 do km 644+000,00”
pod kierunkiem: dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, prof. Uczelni

 

W KATEGORII PRAC MAGISTERSKICH :

I Miejsce

Karol Mazur
za pracę pt.: „Analiza wpływu parametrów chodu pracowników na układ sił wewnętrznych w rusztowaniu”
pod kierunkiem: dr hab. inż. Ewy-Błazik-Borowej, prof. Uczelni

II MIEJSCE

Przemysław Miciuk
za pracę pt.: „Badania zachowania rusztowania podczas wzbudzenia drgań przez przemieszczających się po konstrukcji pracowników”
pod kierunkiem: dr hab. inż. Ewy Błazik-Borowej, prof. Uczelni

III MIEJSCE

 Mateusz Padiasek
za pracę pt.: „Koncepcja budowy kładek pieszo-rowerowych  przez rzekę Bystrzycę przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie”
pod kierunkiem:  dr inż. Macieja Kowala

 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Budownictwa i Architektury gratuluję wszystkim laureatom  i promotorom nagrodzonych prac.

Wszystkie wymienione prace można obejrzeć w galerii na naszej stronie wydziałowej:
http://wbia.pollub.pl/pl/gallery/get/id/95

Jednocześnie bardzo dziękuje Panu mgr inż. Bartoszowi Kaweckiemu za sprawne przeprowadzenie konkursu.

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin