28 października 2020

Komunikat Dziekana WBIA z dnia 28.10.2020

KOMUNIKAT DZIEKANA

w sprawie funkcjonowania Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej z dnia 28.10.2020 r.

 

Pracownicy i Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Szanowni Państwo,

 

Wzrasta  liczba osób zarażonych wirusem COVID – 19. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w najbliższych tygodniach może być coraz poważniejsza. W związku z tym od 29 października 2020 r. wszystkie zajęcia na Wydziale Budownictwa i Architektury będą prowadzone w formie zdalnej.

Pracownicy Wydziału świadczą prace zdalną i na wydziale zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Studentów proszę o kontaktowanie się z Dziekanatem Wydziału  przez e-mail lub telefoniczne (wykaz telefonów i adresów dostępny jest na stronie WBiA w zakładce kształcenie/dziekanat). W razie konieczności bezpośredniego stawienia się w dziekanacie prosimy o umówienie telefonicznie wizyty na konkretny dzień i godzinę.

Przypominam o składaniu przez nauczycieli akademickich na koniec każdego miesiąca sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych ( Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr R-63/2020 Rektora PL).

Zgodnie z Zarządzeniem nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej, wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do dokumentowania kształcenia zdalnego w ramach pracy zdalnej. Dokumentowanie przez nauczyciela akademickiego zajęć przeprowadzonych
w formie zdalnej, polega na niezwłocznym przedłożeniu po zakończeniu zajęć w danym semestrze dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających zrealizowanie zajęć,
w tym:

  1. zestawienia rejestrów z platform zdalnego nauczania  potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie pracy w ramach danych zajęć;
  2. wyników testów, zaliczeń cząstkowych, prac kontrolnych przeprowadzonych zdalnie;
  3. kopii innych materiałów potwierdzających aktywność nauczyciela w pracy zdalnej.

Zobowiązuję Kierowników jednostek do sprawowania nadzoru nad realizacją procesu zdalnego nauczania.

 

   Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

 

 

Lublin, dnia 28 października 2020 r.