10 listopada 2020

18.11.2020 – Seminarium kończące w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Kaweckiego i mgr inż. Jakuba Gontarza

Szanowni Państwo,

 

W dniu 18 listopada 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym dwaj prelegenci przedstawią wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodów doktorskich:

  • Mgr inż. Bartosz Kawecki – „Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z kompozytów drewno-polimerowych zbrojonych włóknami”,
  • Mgr inż. Jakub Gontarz – „Modelowanie propagacji szczeliny w materiałach kruchych

 

Seminarium odbędzie się w sposób zdalny. Aby uczestniczyć w seminarium należy użyć linku:

Dołącz do spotkania w MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNlMTdhNjAtNDhmOS00YjE0LTk2ZmUtZWFlZmJlNTdkOTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8%22%2c%22Oid%22%3a%2256a7ce90-ee5b-4221-a716-c55ec8867bc4%22%7d

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus