10 grudnia 2020

14-12-2020 Wykład otwarty - Po co nam Izba Architektów?

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na cykl wykładów realizowanych we współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Architektów, dotyczących praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta. Wykłady skierowane są do studentów kierunku architektura, począwszy od II roku studiów, a także do absolwentów naszego Wydziału i zainteresowanych architektów.

Kolejny, drugi z cykli wykładów zatytułowany:

Po co nam Izba Architektów?

poprowadzony zostanie przez panią mgr inż. arch. Karolinę Plewę-Uchańską, członka Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP

poniedziałek 14. 12. 2020 godz. 18.15

 

Kolejne wykłady dotyczyć będą konstruowania umów i procesu inwestycyjnego, zasad wyceny prac projektowych oraz odpowiedzialności w zawodzie architekta. Wykłady odbywać będą się w poniedziałki o godz. 18.15. Szczegółowe terminy wkrótce na stronie Wydziału Budownictwa i Architektury.

aby dołączyć do spotkania Wykłady Otwarte Zawód Architekt proszę użyć linku poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6c1e7dd76d4d4e4da47f484b926f2c99%40thread.tacv2/1606911058002?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8%22%2c%22Oid%22%3a%2294fd12b6-a132-40d6-a7f7-6a2292ec1ffb%22%7d

serdecznie zapraszamy!