10 grudnia 2020

16.12.2020 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

Szanowni Państwo,

 

W dniu 16 grudnia 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Maciej Hałucha przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt. „Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu drogowego”.

 

Dodatkowo w ramach seminarium, mgr inż. Ewa Zofka przedstawi założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego pt. „Wpływ zmian klimatycznych na stan techniczny podatnych nawierzchni drogowych”. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Wojciech Franus.

 

Seminarium odbędzie się w sposób zdalny. Aby uczestniczyć w seminarium należy użyć linku:

Spotkanie w MS Teams

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w seminarium.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus