15 grudnia 2020

17.12.2020 - Latający Uniwersytet Drogowy - III warsztaty studenckie

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to inicjatywa pracowników Politechniki Lubelskiej i Białostockiej. Ma być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W trzeciej edycji dołączyli pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej i Rzeszowskiej.

 Od 17 grudnia przez dwa dni 60 studentów z czterech uczelni uczestniczy w warsztatach prowadzonych zdalnie.

Podczas zajęć studenci poznają najnowsze metody badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych.

– Latający Uniwersytet koncentruje się na działaniach edukacyjnych oraz badawczych. Chcemy podnosić standardy kształcenia, a przede wszystkim zintegrować środowisko akademickie drogowców. Na poszczególnych uczelniach realizowane są tematy o wąskiej specjalizacji, dlatego ważne jest, abyśmy dzielili się wiedzą i nowinkami technologicznymi – podkreśla prof. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej.

– W środowisku drogowców nie było dotąd pomysłu na to, jak zainteresować młodych tą dziedziną. Mamy nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy to zmieni – mówi dr inż. Marta Wasilewska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w otwartej części warsztatów na oficjalne otwarcie i wykład podróżnika Marka Kamińskiego pod tytułem Power4Change – o podróżach, technologii i radzeniu sobie w nowej rzeczywistości. Oficjalne otwarcie rozpocznie się o godzinie 11:15, a wykład otwarty o godzinie 12:00. Transmisja na żywo będzie prowadzona na stronie facebook Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej.

Link do strony Koła:

https://pl-pl.facebook.com/KNDIMPL

Sponsorem jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

 

Załączniki: