20 stycznia 2021

Egzamin dyplomowy - studenci studiów I stopnia na kierunku Architektura

OGŁOSZENIE

 

EGZAMIN DYPLOMOWY PISEMNY NA STUDIACH I STOPNIA

na kierunku: Architektura odbędzie się w dniu 02.02.2021 (wtorek)

o godz. 1600  w formie zdalnej na platformie MS Teams

Zakres tematyczny egzaminu nie zmieni się, natomiast zostaną w inny sposób sformułowane pytania egzaminacyjne (w stosunku do zestawu, który jest Państwu znany). Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego pisemnego zostanie zamieszczona wraz z pytaniami egzaminacyjnymi na platformie Microsoft Teams.

Studenci, którzy mają problem z zalogowaniem się do usługi Office365  proszeni są o kontakt poprzez email na adres office365@pollub.edu.pl – wyłącznie używając uczelnianego konta pocztowego (w domenie pollub.edu.pl)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie pracy dyplomowej do dnia 31.01.2021 oraz zaliczenie semestru. Informacje dotyczące złożenia kompletu dokumentów pracy dyplomowej znajdują się w załączniku poniżej.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o składanie drukowanych prac dyplomowych
oznakowanym miejscu Praca inżynierska - Architektura 
znajdującym się na stoliku na przeciwko wejścia głównego  do budynku Wydziału BiA.
Prosimy o pozostawienie nr telefonu w pracy w razie ewentualnego kontaktu.