3 lutego 2021

16.02.2021 - Dedykowane szkolenie (webinarium) organizowane przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników Politechniki Lubelskiej

Uczelniane Biuro Projektów zaprasza na dedykowane szkolenie (webinarium) organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, w trakcie którego omówiona zostanie oferta konkursowa i tryb oceny wniosków w NCN.

Szkolenie dla pracowników Politechniki Lubelskiej (obszar nauk technicznych i ścisłych) odbędzie się 16 lutego 2021 r. g. 10:00-13:00 i poprowadzi je dr Aleksandra Friedl, koordynator dyscyplin ST.

Na szkoleniu mówione zostaną warunki aplikacyjne konkursów zaplanowanych na rok 2021, tj.: OPUS 21, PRELUDIUM 20, MINIATURA 5, SONATA BIS 11, MAESTRO 13, OPUS 22 + WEAVE, PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17, POLONEZ BIS 1, SONATINA 6. Udział w szkoleniu oraz możliwość zadania pytań bezpośrednio koordynatorowi dyscyplin ST znacząco wpłynie na konkurencyjność Państwa projektów, stąd szczególnie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać do dnia 12.02.2021 następujące informacje: imię, nazwisko, jednostka na adres i.fil@pollub.pl.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo na skrzynkę pocztową bezpośredni link na szkolenie on-line pt. „Narodowe Centrum Nauki:  Szkolenie dla Wnioskodawców”.