4 lutego 2021

17.02.2021 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Kaweckiego

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 

zawiadamia,

że w dniu 17 lutego 2021 r., o godz. 1015, odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. inż. Bartosza Kaweckiego

pt.: „Dobór parametrów modeli obliczeniowych pełnych dźwigarów z kompozytów drewno-polimerowych zbrojonych włóknami”

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny.

Aby uczestniczyć w obronie należy użyć linku:

 

Dołącz do spotkania na MS Teams

 

Promotor pracy:

dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. Uczelni – Politechnika Lubelska

Recenzenci:

dr hab. inż. Zbigniew Pozorski – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. Uczelni- Politechnika Świętokrzyska

____________________________________________________________

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w bibliotece WBIA PL przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Streszczenie pracy doktorskiej z recenzjami dostępne jest na stronie  http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/przewody-doktorskie/recenzje-w-przewodzie-doktorskim

 

 

Lublin, dnia 4 lutego 2021 r.