12 lutego 2021

19.02.2021 - Poprawkowy pisemny egzamin dyplomowy - Studia I stopnia

OGŁOSZENIE

 

EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY PISEMNY NA STUDIACH I STOPNIA

na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 19.02.2021 (piątek)

w godz. 1000-1300  w formie zdalnej

na platformie Microsoft Teams

Zakres tematyczny egzaminu nie zmieni się, natomiast zostaną w inny sposób sformułowane pytania egzaminacyjne (w stosunku do zestawu, który jest Państwu znany). Szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego pisemnego zostanie zamieszczona wraz z pytaniami egzaminacyjnymi na platformie Microsoft Teams.

Studenci, którzy mają problem z zalogowaniem się do usługi Office365  proszeni są o kontakt poprzez email na adres office365@pollub.edu.pl – koniecznie używając uczelnianego konta pocztowego (w domenie pollub.edu.pl)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prosimy o składanie prac dyplomowych w sekretariatach Katedr we wtorki i czwartki w godz. od 9-14 (pozostałe dni praca zdalna ).

W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej w sekretariacie Katedry istnieje możliwość złożenia pracy w oznakowanym kartonie IBS/IBN znajdującym się na stole na wprost wejścia do budynku Wydziału. Prosimy o pozostawienie nr telefonu w razie ewentualnego kontaktu.