7 kwietnia 2021

09-04-2021 Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo

W dniu  9 kwietnia  2021r. na prośbę Wydziałowego Samorządu Studentów będą obowiązywały godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

 

Z poważaniem
Władze dziekańskie.