2 listopada 2021

12.11.2021 - dzień rektorski

Szanowni Studenci

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki  Lubelskiej, Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, ustanowił:

dzień 12  listopada 2021 r.
DNIEM REKTORSKIM
dla studentów studiów stacjonarnych.