22 listopada 2021

Tytuł honorowego profesora Politechniki Lwowskiej dla dr hab. inz. Mykoli Bevza, prof. uczelni

25 października 2021 r. na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej tytuł profesora honorowego otrzymał kierownik Katedry Architektury i Konserwacji Zabytków - dr hab. Mykola Bevz. Profesor Mykola Bevz od 10 lat jest również profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej.

Kolejną pracą prof. Bevza są badania w ramach wspólnej polsko-ukraińskiej ekspedycji w latach 2013-2018 pt. „Poszukiwania, identyfikacja i badania naukowe najstarszego sanktuarium Matki Bożej zbudowanego w Chełmie przez króla Daniela Romanowicza”. Praca ta została wykonana wspólnie przez polskich i ukraińskich naukowców pod auspicjami Instytutu Archeologii i Etnologii Akademii Nauk i pod ogólnym kierownictwem prof. Andrzeja Buko. Badania umożliwiły określenie lokalizacji i zbadanie architektonicznych i archeologicznych pozostałości latopisowej świątyni zbudowanej w połowie XIII wieku, w rzadkiej jak na owe czasy technice murowania ceglanego. Wendyjske wiązanie cegły w murach i charakter planu świadczą o cechach romańskiej tradycji architektonicznej.

Profesor Bevz jest autorem studiów historycznych i urbanistycznych wielu miast Galicji- Lwowa, Żółkwi, Bełza, Buczacza, Felsztyna, Dobromila i innych.

Aula przed pracami konserwatorskimi.

W swoim raporcie prof. Bevz zwrócił uwagę na znaczenie partnerstwa polsko-ukraińskiego w badaniu wspólnej historii, o współpracy w dziedzinie edukacji i nauki. Zwrócił uwagę na wspólne projekty realizowane w ramach partnerstwa polskich i ukraińskich komisji ICOMOS-u, podziękował Politechnice Lubelskiej i prof. Bogusławowi Szmyginowi za wieloletnie partnerstwo i wsparcie wspólnych projektów z badań i konserwacji zabytków.

Aula po koserwacji.

Profesor Bevz podkreślił, że praca jego zespołu w Haliczu była swego rodzaju kontynuacją inicjatyw naukowców Politechniki Lwowskiej z XIX wieku, kiedy to pod kierownictwem prof. Juliana Zachariewicza w latach 1881-1882 odbyła się pierwsza ekspedycja naukowa wykładowców i studentów w celu inwentaryzacji zabytków starego Halicza (wydanie Zacharewicza w 1882 r. - „Wycieczka do Halicza, Załukwi i na Kryłos”). Właśnie w tym czasie odbyła się też pierwsza uniwersytecka ekspedycja architektoniczno-archeologiczna, kiedy to grupa politechników kierowana przez profesora Juliana Zacharewicza brała udział w odsłonięciach archeologicznych fundamentów starożytnych sanktuariów halickich, badanych przez historyka Izydora Szaranewicza. Jako podsumowanie tych prac ukazała się pierwsza w Galicji praca naukowa Jurija Zachariewicza o kierunku archeologiczno-architektonicznym „Wykopaliska w Załukwi nad Dniestrem".

 

 

Wnetrze starej biblioteki po konserwacji.